Official Website of the Camogie Association

Katarina Giertlova – Slovakia

Katarina Giertlova from Slovakia

I am sitting at the table and thinking about my past few years. I am trying to go back in my mind and reflecting on myself I can gladly state one thing.

MY LIFE HAS CHANGED.

I was the one who would be worried about my abilities, the one who would think camogie is definitely not for me. But this Katarina simply disappeared thanks to a wonderful women who reminded me the girls power inside of every single of us.

THANKS TO camogie I have changed my view of myself. I find myself more confident and sociable.

I learned absolutelly new skills, I definitely pushed my limits and most important I found the new way of looking after my body and my mental health.

I am enormously glad for all people I have in my life thanks to St. Anneꞌs GAA club and I am very proud to call them my friends.

As a mam of 3 girls. I canꞌt ask for more than to have a common passion, something what we are able to do together.

CAMOGIE became one of the things in our family. The glue which holds us firmly joint.

Lastly, as a psychologist, I am aware of the importance of being a part of community, meeting people and building a new friendships. Far from my home country I found the new family, where I can share my daily losses and wins.

If you feel lonely or if you need support, do not hesitate to reach out for your local club and you can find an amazing community, same as I did.

All the best, Katarina

 

Katarína Giertlová zo Slovenska

Sedím si za stolom a rozmýšľam o mojich posledných rokoch. Snažím sa ísť mysľou spať a premýšľať o sebe a s určitosťou môžem vyhlásiť jednu vec.

MÔJ ŽIVOT SA ZMENIL.

Vždy som bola tou, ktorá sa strachovala o svoje schopnosti, tou, ktorá by si myslela, že camogie určite nie je nič pre mňa. Ale takáto Katarína jednoducho zmizla a to práve vďaka úžasným ženám, ktoré mi pripomenuli tú ženskú silu vo vnútri každej jednej z nás.

VĎAKA camogie sa zmenil môj pohľad na samú seba. Cítim sa viac istá a otvorená voči ľuďom.

Naučila som sa úplne nové zručnosti, posunula som si svoje vlastné limity a najdôležitejšie zo všetkého je, že som objavila nový spôsob ako sa starať o svoje telo a o svoje psychické zdravie.

Som nesmierne vďačná za všetkých ľudí, ktorých vo svojom živote mám, a to vďaka St. Anneꞌs GAA klubu a som hrdá, že ich dnes nazývam svojimi priateľmi.

Ako mama troch dievčat, si nemôžem priať viac, ako mať v rodine spoločnú záľubu, niečo, čo dokážeme robiť spoločne.

CAMOGIE sa stalo jednou z týchto vecí. Lepidlom, ktoré nás drží pokope.

Napokon, ako psychológ, si uvedomujem dôležitosť pocitu spolupatričnosti. Byť členom nejakého spoločenstva, stretávať sa s ľuďmi a budovať nové priateľstvá. Ďaleko od mojej krajiny som našla novú rodinu, kde môžem zdieľať moje denné prehry aj víťazstvá.

Preto, ak sa cítiš sama alebo potrebuješ podporu, neboj sa ísť von a kontaktuj svoj lokálny klub a možno aj ty nájdeš úžasnú komunitu, ako sa to podarilo aj mne.

Prajem ti všetko dobré, Katarína.

Our Sponsors

Our Partners